Election Results – Rezultati Zgjedhjeve

November 4, 2021

NJOFTIM – ANNOUNCEMENT

Të nderuar anëtarë të Bashkësisë Shqiptare Islame në Toronto
Honorable members of the Albanian Muslim Society of Toronto

Në bazë te raportit përfundimtar të zgjedhjeve të mbajtura me 31 Tetor 2021 nga ora 10:00 – 18:00,
Based on the final report of the elections held October 31, 2021. from 10:00 – 18:00,

Komisioni zgjedhor i përbër nga Behadin Qafleshi – Kryetar, Nexhmi Aliu – Anëtar, Dritan Dede – Anëtar, Kadrush Cani – Anëtar dhe Ismet Mirena – Anëtar shpall rezulatatin përfundimtar zgjedhor si më poshtë:
The Election Commission composed of Behadin Qafleshi – Chairman of the commission, Nexhmi Aliu – Member, Dritan Dede – Member, Kadrush Cani – Member and Ismet Mirena – Member, announces the final election result as follows:

Kandidatët e propozuar për Bordin e ri të BSHI-së që në bazë të votave arritën të bëhen pjesë e bordit janë:
The proposed candidates for the new Board of AMST who based on the votes were elected members of the Board are:

1. Ardian Rushiti
2. Vllaznim Sulejmani
3. Sado Mehmeti
4. Kadime Aliu
5. Sami Haziri
6. Emulina Avdiu
7. Gazmend Mehija
8. Dardan Emini
9. Ahmet Hoti

Bordit të ri i dëshirojmë shëndet, suksese në punë dhe përfaqësim dinjitoz të Bashkësisë Shqiptare Islame në Toronto. Zoti i shpërbleftë!
We wish the new board health, success at work and dignified representation of the Albanian Muslim Society of Toronto. May God reward them!

Komisioni Zgjedhor i BSHI-së
Election Commission of AMST

Shkarko NJoftimin Zyrtar ne PDF
Download the Official Statement in PDF

Related Articles

Women’s Potluck Gathering – Saturday, November 12th, 2022

Women’s Potluck Gathering – Saturday, November 12th, 2022

Dear Muslim Members of the AMST, We will be holding a women’s Potluck gathering on November 12, 2022 beginning from 3:00pm at the Albanian Mosque in Toronto. (Please feel free to bring your favourite treat) The purpose of this faithful gathering is to bring together...

History of Xhami

History of Xhami

NJ O F T I M “Në emër të All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit” Të nderuar anëtarë të Xhamisë Shqiptare në Toronto, donatorë, mbështetës, bashkëkombas, vllezër dhe motra. Faleminderit dhe u shpërbleft i madhi Zot që me mbështetjen tuaj të vazhdueshme keni mundësuar...