Eid al-Adha Picnic | Sunday, July 17th 2022 | 10:00AM

July 17, 2022

NJOFTIM

Të nderuar anëtarë të Bashkësisë Shqiptare Islame në Toronto,
Njoftoheni që pikniku festiv i Kurban Bajramit do të mbahet NESER, e dilen, 17 Korik, 2022 Në Richard’s Memorial Park.

Adresa: 804 Lakeshore Rd W, Mississauga, ON L5H 1E5 zona 5, me fillim në ora 10:00 AM.

Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju dhe familjet tuaja!

ANNOUNCEMENT

Dear members of the Albanian Muslim Society of Toronto,
Please be advised that the Eid al-Adha picnic will be held TOMORROW, Sunday, July 17, 2022 at Richard’s Memorial Park.

Address: 804 Lakeshore Rd W, Mississauga, ON L5H 1E5 zone 5, starting at 10:00 AM.

May the peace and mercy of Allah be upon you and your families!

Related Articles

WE ARE GATHERING DONATIONS FOR TURKEY!

WE ARE GATHERING DONATIONS FOR TURKEY!

Our hearts go out to the families deeply affected by the disastrous earthquakes in Turkey. The Albanian Muslim Society of Toronto is gathering donations in order to help those suffering in Turkey, as their aid is needed for the short and long term. May Allah ease the...