Eid al-Adha Picnic | Sunday, July 17th 2022 | 10:00AM

July 17, 2022

NJOFTIM

Të nderuar anëtarë të Bashkësisë Shqiptare Islame në Toronto,
Njoftoheni që pikniku festiv i Kurban Bajramit do të mbahet NESER, e dilen, 17 Korik, 2022 Në Richard’s Memorial Park.

Adresa: 804 Lakeshore Rd W, Mississauga, ON L5H 1E5 zona 5, me fillim në ora 10:00 AM.

Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju dhe familjet tuaja!

ANNOUNCEMENT

Dear members of the Albanian Muslim Society of Toronto,
Please be advised that the Eid al-Adha picnic will be held TOMORROW, Sunday, July 17, 2022 at Richard’s Memorial Park.

Address: 804 Lakeshore Rd W, Mississauga, ON L5H 1E5 zone 5, starting at 10:00 AM.

May the peace and mercy of Allah be upon you and your families!

Related Articles

Eid al-fiter dinner Sponsors | ALBANIAN MUSLIM SOCIETY OF TORONTO

Eid al-fiter dinner Sponsors | ALBANIAN MUSLIM SOCIETY OF TORONTO

With sincere appreciation, we acknowledge our sponsors for their generous support for tonights Eid Al-Fiter Dinner. Companies: A&R Plumbing & Mechanical Service - Agim Stermolli Old Mill Bakery - Nazim Qafleshi Beqiri Professional Corporation - Ylli Beqiri...