Sponsor our Eid Al-Fiter Dinner / Sponsorizo Darkën e Fiter Bajramit

April 17, 2023

Help us make this year’s Eid Al-Fiter Dinner Party for the Albanian Muslim Society of Toronto a success! As a registered charity with charity number 119050037 RR 0001, we rely on the generosity of businesses and individuals to support our programs and events.

By sponsoring our dinner party, your business will receive valuable exposure to our community, as well as recognition on our website, social media, and event materials.

Not only will you be supporting a great cause, but as a registered charity in Ontario, Canada, your business will receive a tax receipt for your donation, which can be used to reduce your corporate income tax. It’s a win-win!

Don’t miss out on this opportunity to make a positive impact in our community and showcase your support for diversity and inclusion. Contact us today to learn more about sponsorship opportunities and how you can get involved.

Sponsorizo Darkën e Fiter Bajramit

Besimtarë dhe Vëllezër të shtrenjtë, ju bëjmë thirrje që të na ndihmoni për të pasur sukses në Darken tonë të Fiter Bajramit! Si një organizatë bamirësie e regjistruar me numër bamirësie 119050037 RR 0001, ne mbështetemi në gjenerozitetin e bizneseve dhe individëve për të mbështetur programet dhe eventet tona. Duke sponsorizuar festën tonë të darkës, biznesi juaj do të marr eksponim të vlefshëm në komunitetin tonë, si dhe njohje në faqen tonë të internetit, në rrjetet sociale dhe në materialin e eventit.

Jo vetëm do të mbështetni një qëllim të madh, por si një organizatë bamirësie e regjistruar në Ontario, Canada, biznesi juaj do të marr një fletëpagesë tatimore për dhurimin tuaj, që mund të përdoret për të ulur taksën tuaj të të ardhurave korporative. Është një situatë ku të dyja palët fitojnë!

Mos e humbni këtë mundësi për të krijuar një ndikim pozitiv në komunitetin tonë dhe treguar mbështetjen tuaj për diversitetin dhe përfshirjen. Na kontaktoni sot për të mësuar më shumë rreth mundësive të sponsorizimit dhe se si mund të përfshiheni.

Related Articles

Eid al-fiter dinner Sponsors | ALBANIAN MUSLIM SOCIETY OF TORONTO

Eid al-fiter dinner Sponsors | ALBANIAN MUSLIM SOCIETY OF TORONTO

With sincere appreciation, we acknowledge our sponsors for their generous support for tonights Eid Al-Fiter Dinner. Companies: A&R Plumbing & Mechanical Service - Agim Stermolli Old Mill Bakery - Nazim Qafleshi Beqiri Professional Corporation - Ylli Beqiri...