Islamic Lecture: Modesty, characteristics of distinguished personalities – Saturday, January 28 at 6:30 PM

January 23, 2023

(English below)

Njoftim

Datë: 28 janar 2023 në orën 18:30

Esselamu alejkum, përshendetje të nderuar vëllezër dhe motra, anëtarë te Xhamisë Shqiptare në Toronto e më gjerë.

Jeni të ftuar të merrni pjesë në një ligjëratë Islame të organizuar nga Imami ynë Adnan Berbatovci. Jeni të mirëpritur të na bashkoheni për namazin e jacisë, e cila më pas do të pasohet nga ligjërata Islame.

Si komunitet Mysliman Shqiptar në GTA, është e rëndësishme që të mblidhemi së bashku për të vazhduar edukimin tonë rreth besimit tonë dhe të gëzojmë shoqërinë e njëri-tjetrit.

Me respekt,
Këshilli i Xhamisë dhe Imami.

(Shqip më lart)

Notice
Date: January 28, 2023 at 6:30PM

As-salamu alaykum, greetings dear brothers and sisters, members of the Albanian Mosque of Toronto and beyond.

You are invited to participate in an Islamic lecture hosted by our Imam Adnan Berbatovci. You are all welcome to join us for Isha prayer which will then be followed by the Islamic lecture.

As the Albanian Muslim community in the GTA, it is important we gather together to further our education about our faith and enjoy one another’s company.

With respect,
The Board of the Mosque and the Imam.

Related Articles