Eid Prayer | Falja Bajramit

April 20, 2023

The Eid prayers will be held at Capitol Banquet Center Address: 6435 Dixie Rd, Mississauga, on April 21st, 2023 the Ceremony starts at 6:00 am with morning prayers, then there will be a lecture by Imam Adnan Berbatovci, and Eid prayers will take place at 6:45 am. The Albanian Mosque congratulates Eid-al-Fitr, praying to God that this Glorious celebration brings you love, happiness, prosperity and health for all in your families. May the Peace, Mercy and Blessing of Allah be Upon You!

Capitol Banquet Centre

6435 Dixie Road, Mississauga, ON, L5T 1XT
April 21 2023 | Starts at 6:00AM | Prayers Start at 6:45AM

Falja e namazit të BAJRAM-it do të mbahet në Capitol Banquet Center adresa: 6435 Dixie Rd, Mississauga me 21 Prill, 2023 Ceremonia fillon në ora 06:00 am me faljen e mëngjesit, pastaj do të ketë ligjeratë nga Imami Adnan Berbatovci, ndërkaq falja e Bajramit do të bëhet në ora 6:45 am. Xhamia Shqiptare ju uron festën e Fitër Bajramit duke e lutur Zotin e madhërishëm që kjo festë madhështore t’iu sjellë dashuri, lumturi begati dhe shëndet përtë gjithë. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju dhe familjet tuaja.

Capitol Banquet Centre

6435 Dixie Road, Mississauga, ON, L5T 1XT
April 21 2023 | Starts at 6:00AM | Prayers Start at 6:45AM

Related Articles

Eid al-fiter dinner Sponsors | ALBANIAN MUSLIM SOCIETY OF TORONTO

Eid al-fiter dinner Sponsors | ALBANIAN MUSLIM SOCIETY OF TORONTO

With sincere appreciation, we acknowledge our sponsors for their generous support for tonights Eid Al-Fiter Dinner. Companies: A&R Plumbing & Mechanical Service - Agim Stermolli Old Mill Bakery - Nazim Qafleshi Beqiri Professional Corporation - Ylli Beqiri...